Månadskort vuxen 350:- Ungdom(under 18 år) Pensionär 250:-

Halvår 6 mån pris 1800:-.         

halvår Pensionär/Ungdom 1250:-

Pris per pass 60:- all betalning kan ske i lådan eller direkt på konto eller Swisch till mob nr 076-8392879

Köp av månadskort halvårskort kan göras till det här konto 434 613 738

Clearing nr 6317 (Handelsbanken)

Friskvårdsbidrag hur går det till?

Jag Skriver en kvittens på gymkort antingen månad eller halvår då lämnar ni in kvitto till arbetsgivaren på er arbetsplats

många arbetsplatser vill att anställda ska träna och ni kan få ersättning i efterhand när du visar upp kvitto.

Ta kontakt med din chef. På vissa arbetsplatser fungerar friskvårdsbidrag på så sätt att du själv lägger ut pengar för den fysiska aktiviteten som du vill utöva, för att sedan mot uppvisat kvitto få pengar av arbetsgivaren.

Det är jätte bra så prova det kolla på er arbetsplats vad de säger om friskvårdsbidrag för ni kan få hela eller halva kortet betalt.